Αιολική Ενέργεια

Μετρήσεις με LIDAR

Αξιόπιστα δεδομένα ανέμου έως και 200m από την επιφάνεια του εδάφους

Παρέχουμε:

 • Ασφαλή μεταφορά συστήματος
 • Εγκατάσταση από εκπαιδευμένο προσωπικό
 • Αδιάλειπτη τροφοδοσία με αυτόνομο υβριδικό σύστημα ΑΠΕ
 • Παρακολούθηση & φύλαξη του συστήματος
 • Επεξεργασία μετρήσεων με εκτενείς αναφορές
 • Αξιοποίηση μετρήσεων για ετεροσυσχέτιση με ιστό αναφοράς
 • Διόρθωση μετρήσεων σε σύνθετη τοπογραφία με τη βοήθεια κώδικα ρευστομηχανικής

Αρχή λειτουργίας του LIDAR (ή αλλιώς LDA)

Η λειτουργία του LIDAR βασίζεται στη σκέδαση δέσμης Laser από τα αιωρούμενα σωματίδια του αέρα και τη μέτρηση της μετατόπισης Doppler στο φάσμα φωτός μεταξύ εκπεμπόμενης και ανακλώμενης δέσμης. Το μήκος κύματος του laser που χρησιμοποιείται είναι στο υπέρυθρο φάσμα και η δέσμη είναι ασφαλής για τα μάτια (Class I laser).

Πλεονεκτήματα Μετρήσεων με LIDAR που προσφέρει το LIDAR της εταιρείας μας (ZephIR®):

 • Η μονάδα δε φαίνεται μακριά από την υπό μελέτη περιοχή.
 • Εκτίμηση της καθ’ ύψους μεταβολής γρήγορα & οικονομικά.
 • Ελάττωση επιχειρηματικού κινδύνου επένδυσης (ειδικά εάν οι εκτιμήσεις μας βασίζονται σε χαμηλότερο ιστό).
 • Ταχεία συμπεράσματα, ευελιξία και δυνατότητα διερεύνησης του αιολικού δυναμικού γύρω από τον ιστό αναφοράς.
 • Μετρήσεις αναγνωρίσιμες από τράπεζες και χρηματοδοτικούς φορείς

Ειδικά Πλεονεκτήματα

Χάρη στην ειδική σχεδίαση του Lidar με laser συνεχούς δέσμης και δυνατότητα μεταβολής της εστιακής απόστασης είναι δυνατή η μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου μόλις από τα 10m. Έτσι μπορούν να αξιοποιηθούν οι μετρήσεις κάποιου 10m ιστού αρκεί αυτός να είναι λειτουργικός όταν διεξάγεται η μετρητική στη θέση που είναι εγκατεστημένος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Μοντέλο: ZephIR® της Natural Power

• Συνεχής δέσμη laser

• Δειγματοληψία 150 σημείων ανά 3sec ανά ύψος μέτρησης

• Αυτόματο φιλτράρισμα δεδομένων (απόρριψη άκυρων δεδομένων λόγω συννεφιάς)

• Σάρωση υπό κωνική γωνία 30°