ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Παρελκόμενα Ιστών

Μοχλοί Ανέργεσης

Για ιστό δικτυωτό 60m Μήκος 16m Δικτυώματα των 4m με ειδικό προσαρμογέα
Για ιστό δικτυωτό 42m Μήκος 12m Δικτυώματα των 4m με ειδικό προσαρμογέα
Για ιστό 54m με ενισχύσεις Μήκος 12m Φ152, 4 σωλήνες ηλεκτροστατικά γαλβανισμένοι με ενισχύσεις
Για ιστό 40m Μήκος 9m Φ152, 3 σωλήνες ηλεκτροστατικά
Για ιστό 30m Μήκος 9m Φ130, 3 σωλήνες ηλεκτροστατικά
Για ιστό 20m Μήκος 6m Φ130, 2 σωλήνες ηλεκτροστατικά
Για ιστό 20m Μήκος 6m Φ90, 2 σωλήνες εν θερμώ γαλβανισμένοι