Συμβατότητα
Περιγραφή
Για ιστούς από Φ70 έως Φ152mm.

Για καταγραφικά Stylitis-41 & Stylitis-101.

Επίσης, για συστήματα τροφοδοσίας φανών αεροπλοϊας.

ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΣΤΥΛΙΤΗ

- Μεταλλικό κουτί IP67 (στεγανό) 400Χ500Χ210 με έτοιμες αναμονές για στήριξη καταγραφικού Stylitis, modem και ρυθμιστή φόρτισης

- Ανοξείδωτη πλάτη στήριξης στον ιστό με αναμονή για U-Bolt


Για ιστούς από Φ70 έως Φ152mm.

Για καταγραφικά Campbell ή Stylitis-10

Επίσης, για συστήματα τροφοδοσίας φανών αεροπλοϊας.

Δίνεται μαζί με πλάτη στήριξης και κατάλληλο U-bolt.

ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ CAMPBELL

- Μεταλλικό κουτί IP67 (στεγανό) 300Χ400Χ210 με έτοιμες αναμονές για στήριξη καταγραφικού Stylitis, modem και ρυθμιστή φόρτισης

- Ανοξείδωτη πλάτη στήριξης στον ιστό με αναμονή για U-Bolt