Κατάλληλο
Περιγραφή - ΟδηγίεςΓια συμπαγή βράχο και ιστό έως 20m.

Μπετόβεργα Φ22 με μάτι, St-37, μήκος 80cm

- τρύπημα με αρίδα Φ22 μήκους 1m και κρουστικό τρυπάνι >5kg

Για συμπαγή βράχο.

Μπετόβεργα Φ25 με μάτι, St-37, μήκος 80cm

- τρύπημα με αρίδα Φ25 μήκους 1m και κρουστικό τρυπάνι >5kg

- Για κρίσιμες αγκυρώσεις (κιθάρα ανέγερσης) να συνδυάζεται με εποξική ρητίνη.Για έδαφος με μέτρια έως πολύ κατακερματισμένο βράχο.

Ειδικό αγκύριο με αποστάτες, αναβολέα, Φ16 Β500C, μήκος 120cm

- τρύπημα με αρίδα Φ40 μήκους 1.3m και κρουστικό τρυπάνι >8kg

- επιμελές καθάρισμα οπής

- πλήρωση με ειδικό μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα

- τοποθέτηση αγκυρίου


Για έδαφος σύμμικτο με πέτρες και χώμα.

Αγκύριο γωνιά 60x60x6 με αιχμηρή άκρη

Για αργιλώδες έδαφος ή έδαφος σύμμικτο με πέτρες και χώμα.

Αγκύριο τύπου βέλους

- πάκτωση με ειδικό διωστήρα σε βάθος 1.5m

- οπλισμός και έλεγχος με ειδικό δυναμόμετρο