ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΙΣΤΟΙ

Οι ιστοί της Ιστός Ανανεώσιμες (καθώς και τα παρελκόμενα τους) είναι κατασκευασμένοι ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του ISO/IEC 61400-12-1 και είναι κατάλληλοι για ανεμολογικές μετρήσεις.