Φωτοβολταїκά Έργα

Η Ιστός Ανανεώσιμες έχει υλοποιήσει ένα πλήθος έργων υψηλής απόδοσης και ποιότητας. Ανάμεσα στα υλοποιηθέντα έργα, στα παρακάτω υπάρχει συνεχής τηλεμετρία:

Οικιακή Στέγη στο Μαρκόπουλο - 7.80kWp - Ανεμόμυλοςεμφάνιση/απόκρυψη

Οικιακή Στέγη της Ιστός - 2.88kWp - Istos roofεμφάνιση/απόκρυψη

Οικιακή Στέγη στο Μαρκόπουλο - 9.87kWpεμφάνιση/απόκρυψη

Βιομηχανική Στέγη στο Κορωπί - 100kWpεμφάνιση/απόκρυψη